Ung jiddisch ska locka en ny generation

Ungjiddisch beskurenUnder 2011 tog jiddischentusiasten, svenskläraren och läromedelsförfattaren Paula Grossman initiativet till projektet Ung jiddisch i Stockholm. Tanken med projektet, som hon drivit i samarbete med Tomas Woodski, har varit att väcka intresset bland unga människor för jiddisch och jiddischkultur.

Dagens jiddischtalande blir äldre och för att kunna jiddischarvet vidare har Ung Jiddisch därför medvetet försökt locka personer i åldersgruppen 20-35 till olika aktiviteter med jiddischanknytning. Men givetvis har även äldre varit varmt välkomna. Här följer ett axplock av de aktiviteter som Ung Jiddisch genomfört med ekonomiskt stöd av Svenska institutet för språk och folkminnen: deltagande i ett judisk ledarskapsseminarium med temat jiddisch, en nybörjarkurs i jiddisch både på våren och hösten 2012 med sammanlagt 21 deltagare.

Tre av deltagarna i kursen har sedan valt att gå vidare med fortsatta studier i jiddisch vid Lunds Universitet. Dessutom har man hållit föreläsningar om jiddisch för judiska högstadieungdomar, haft en långfilmskväll där man visat en relativt ny film på jiddisch i samverkan med Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur, varit delaktiga i veckoslutsseminariet ”jiddisch för hela släkten” - två dagar med barn- och ungdomsaktiviteter som sagostund, bakning, pysselverkstad samt dans och sång. Ett liknande evenemang kunde för övrigt genomföras i Göteborg genom Föreningen Jiddischkultur i Göteborg.

Totalt har Ung Jiddisch nått ut till cirka 380 personer, av dessa har över hundra personer fått fördjupade jiddischkunskaper i varierande grad.
"Det har varit jätteroligt, dels att få ha jobbat med Paula som är en fantastisk entusiastisk pedagog, dels gensvaret från alla människor som jag fått träffa genom projektet. Vår mailbox och vår Facebook-sida har mottagit flera hundra meddelanden, något som förvånade oss själva. Folk tipsar, frågar och bjuder in till samarbete", säger Tomas Woodski.

Nästa utmaning är att få en större spridning för Ung Jiddisch över landet. Projektgruppen har bland annat tagit kontakt med f d jiddischstudenter i Lund för att få igång en verksamhet. Dessutom har man redan inspirerat till liknande aktiviteter i Göteborg. Medlemmarna i Facebook-gruppen Ung Jiddisch finns idag på olika håll i Sverige och i världen. Det finns med andra ord en grogrund för att Ung Jiddisch ska sprida sig. Gå gärna in på Ung Jiddischs Facebooksida.


Klezmerdiggare blev jiddischstudent

kennethvonzeipel minskad33-årige stockholmaren Kenneth von Zeipel är av dem som gick Ung Jiddischs nybörjarkurs i jiddisch oktober till december 2012. Det var språkintresset och det faktum att han gillat klezmer sedan gymnasieåren som fick honom att hoppa på nybörjarkursen på Judiska centret i Stockholm.
”Jag kan ju redan tyska och förstod en del av orden och ljuden på kursen”, berättar Kenneth som lärde sig alfabetet och en del hälsningsfraser i samband nybörjarkursen som hölls av Paula Grossman och Tomas Woodski.  Kenneth som har en helsvensk bakgrund, utan några judiska inslag, talar redan ett antal språk och arbetar som översättare och är i färd att skriva en masteruppsats i iranska språk. 
”Kursen i jiddisch var jättetrevlig. Jag är van att läsa språk på universitet, men det här var inte så akademiskt. Det var oerhört pedagogiskt och vi fick sjunga sånger och lära oss mycket om östjudisk kultur. Jag hade lite svårt med de hebreiska orden. Men annars är jiddisch enkelt att förstå och det har en helt egen fascinerande kultur och kulturhistoria. Det är synd att den kultur som fanns en gång inte längre lever kvar.”
Kenneth tänker gå vidare i sina jiddischstudier och har sökt in på en distanskurs i jiddisch i höst om 15 poäng vid Lunds universitet. 


Fredrik Sieradzki 

Foto överst: Majer Lemmel Blechers datorpyssel tilldrar sig barnens intresse vid veckoslutsseminariet "Jiddisch för hela släkten". fotograf: Jacob Kaluski

Foto nederst: Kenneth von Zeipel.