Chaim Grade – Sekulär författare i jeshivans värld

ChaimGrade

Vilna-sonen Chaim Grade kunde ha blivit en stor rabbin. Han valde istället att bli en sekulär författare och kom att bli en av våra stora jiddischnovellister. Men trots att Chaim Grade bodde i USA i över 40 år, fram till sin död 1982 vid 72 års ålder, blev han aldrig lika uppmärksammad så som exempelvis Isaac Bashevis Singer.
Eugene Orenstein, pensionerad professor i jiddischlitteratur vid McGill University i Montreal, som nyligen föreläste om Chaim Grade vid jiddischseminariet på Lidingö, anser att Grade är en av jiddischlitteraturens mest intressanta författare.

Vad gör Chaim Grade så intressant?
”Han var helt enkelt en underbar poet och historieberättare. Till skillnad från nästan alla de andra jiddischförfattarna som hade en minimal religiös skolning, hade Grade sina rötter i Jeshivans värld, den var hans universitet och det genomsyrar hela hans litterära gärning”. 

Grade tillhörde i sin ungdom den så kallade musar-rörelsen, (musar=etik) som betonade judendomens etiska värden och ett asketiskt leverne. Han kom från fattiga förhållanden, hans kära moder Velle som blev änka tidigt, slet och offrade allt för att Chaim skulle bli a Rov (en rabbin).  Den begåvade Grade blev antagen vid den stora jeshivan i Novardok (Navahrudak på litauiska), där han var en av den lärde Chazon Ishs (Rabbin Avrohom Yeshaya Karelitz) favoritlärjungar. Men 1930, vid 20 års ålder, lämnade han jeshivans värld för ett sekulärt liv som författare. Grade blev snart medlem i Jung Vilna, en grupp med radikala unga jiddischförfattare och konstnärer som ville förändra världen.
Men trots att Grade lämnade det religiösa livet bakom sig, återvände han i sitt författarskap till jeshivans värld och till filosofiska och etiska dilemman som dessa människor ställdes inför.  

EugeneOrensteinstor”Han har sitt hjärta av de stora litauiska Misnagid-traditionen som fanns före kriget.” Det hebreiska ordet Mitnagid betyder motståndare och är också namnet på den rörelse som grundades på 1700-talet av den store rabbinen Elijahu ben Shlomo Zalman Kremer, mer känd som HaGaon (geniet) från Vilna. Rörelsen var en reaktion mot Chassidismen, som man menade fokuserade för lite på Tora-studier och för mycket på mysticism, sång och dans och bön för att närma sig det gudomliga.
”Hans berättelser beskriver ett socialt och mänskligt landskap före andra världskriget bestående av rabbiner, religiösa män och kvinnor och vanliga enkla judar. Han kryper under huden på dessa människor och gestaltar deras tankar och moraliska avgöranden”. Ett av Grades mest uppskattade verk som utspelar sig i denna värld och som Eugene Orenstein lyfter fram är Aguna (änkan som inte kunde gifta om sig) som Grade skrev 1961 och Die Yeshive (The Yeshiva).

Hur förhåller sig Grade till förintelsen?

"Efter kriget kom hans litteratur och poesi att ta upp judisk överlevnad i skuggan av förintelsen. En av mest kända noveller Main krig mit Hershl Raseyner (Mitt gräl med Hershl Raseyner), handlar om hur berättaren av en slum stöter ihop med en gammal vän från Musarjeshivan före kriget. Berättaren (Grades alter ego) har tappat sin tro, medan den gamle vännen fortsätter att leva ett gudfruktigt och religiöst liv. Mötet utvecklas till en hård debatt om religionens roll i en post-holocaust värld." 
Medan både Grades första fru, Frume Liebe, och hans mamma mördades i Vilna, lyckades Grade själv undkomma nazisterna genom en flykt till fots mot Sovjet Unionen.
”Både mammas och fruns öde kom att plåga honom resten av livet. Han förlät sig aldrig för att han lämnade dem kvar i Vilna”, säger Orenstein.
Liksom många andra judar som lyckades fly tillbringade Grade större delen av kriget i Sibirien, innan han till slut hamnade i USA, där han sedermera gifte om sig.
”Chaim Grade skildrar människor på ett autentiskt sätt. Han berättar om deras både yttre och inre kamp med sig själva. Genom sina intressanta berättelser försöker han tackla de frågor vi alla ställer oss: Varför är vi här på jorden, vad är vår uppgift? Jag rekommenderar varmt en läsning av Chaim Grade."

Fredrik Sieradzki

Bilder: fr ovan, Chaim Grade, Eugene Orenstein

För den som vill läsa Chaim Grade, finns hans böcker i engelsk översättning på exempelvis Amazon.com.