Jiddischseminariet fick överlag bra betyg

sommarseminariet bildJiddischförbundets sommarseminarium i augusti höll en god nivå, enligt den online-enkät som skickades ut till seminariedeltagarna tidigare i höstas. I enkäten, som besvarades av över 50 procent av deltagarna, angav 70 procent att de hade ett ”utmärkt” eller ”mycket bra” helhetsintryck av seminariet, resten tyckte att det var ”bra”.

Långt över hälften av de svarande tyckte att programmet generellt och föreläsningarna var utmärkta eller mycket bra. Nästan hälften (47 %) av de som gick på jiddischföreläsningarna kunde följa med ”mycket väl” och 24 % svarade ”väl”.
På flervalsfrågan ”Vad tyckte du var mest värdefullt?” fick Programmet och föreläsningarna flest röster (69 %), följt av "Den jiddischspråkiga miljön” (63 %), ”Blandningen av föreläsningar och umgänge” (57 %) och ”Den totala upplevelsen” (55 %).

På flervalsfrågan ”Vad skulle du önska mer av?” valde flest ”Fördjupning i jiddisch” (42 %), följt av ”Andra kulturverksamheter, film etc.” (36 %) och sång och musik (25 %).
Det kom också in en del kommentarer och synpunkter, bland annat förslag på programpunkter för framtiden, t ex vandring på jiddisch och sketcher.
Nedräkningen till nästa event har börjat…

FS