Bengt Mosesson ny samordnare på jiddischförbundet

Bengt Mosesson sommarbild beskurenBengt Mosesson är jiddischförbundets nye samordnare. Bengt, som kommer att jobba i snitt en dag i veckan för förbundet, ska avlasta ordförande Jacob Kaluski och förbundsstyrelsen med olika administrativa uppgifter, såsom remisshantering, administrativt arbete, koordinering med lokalföreningarna samt att delta på olika samrådsmöten som representant för jiddischförbundet. Dessutom kommer han att förse undertecknad med information om vad som händer i förbundet. Bengt kommer att rapportera till förbundsstyrelsen. Uppdraget är tidsbegränsat och löper fram till den 30 juni 2019, för att därefter utvärderas. Eventuellt kan det komma att förlängas.

Skriva remissvar
”Jag ser fram mot att göra vår stämma hörd i olika organ som är viktiga för att jiddisch ska få utrymme att utvecklas som ett minoritetsspråk”, säger Bengt. En sådan fråga är till exempel jiddisch i public service.
”Vi vill att jiddisch ska synas mer i SVT och SR, vilket regeringens nya Public Service-utredning öppnar upp för”, säger Bengt . I oktober ska förbundet inkomma med ett remissvar till den utredningen. Dessutom ska Jiddischförbundet lämna ytterligare ett remissvar i oktober, till en utredning om barns och ungas läsande. Det blir Bengts jobb att skriva och samordna jiddischförbundets remissvar.
”Vi måste vara på tå som remissinstans”, säger Bengt. Han har en bakgrund som ekonomiutbildare på regeringskansliet och senast som verksamhetsutvecklare på försäkringskassan. ”De sista arbetsåren vill jag dock jobba i judiska sammanhang”.

Självlärd jiddischist
Bengt är född och uppvuxen i Malmö och har en gedigen judisk bakgrund att stå på, med bland annat jeshivastudier i Israel i bagaget. Han har också varit bibliotekarie på judiska församlingen och under närmare 30 års tid har han undervisat och föreläst i bibelkunskap.
Hur är det dock med jiddischkunskaperna?
”Jag är självlärd inom jiddisch”, säger Bengt.  Det talades inte jiddisch i hans barndomshem, men hans intresse för jiddisch har vuxit fram på senare år.
”Detta uppdrag ska bli oerhört intressant. Jag vill kunna göra skillnad”, säger Bengt.

Fredrik S.