Dags att ladda för nästa jiddischseminarium 16-18 augusti

Jiddischseminariet 20år rättBoka in helgen 16-18 augusti för årets jiddischseminarium. I år, då seminariet fyller 20 år satsar arrangörskommittén extra med fantastiska föreläsare och artister! 
Bland de inbjudna: Miriam Trinh och hennes man Eliezer Niborski. Dr Miriam Trinh forskar och undervisar i litteratur på jiddischprogrammet vid Hebreiska universitetet i Miriam Trinh nyJerusalem och ger också kurser vid Tel Avivs universitet. Hon gästade seminariet för två år sedan med tillsammans med hennes då 15-åriga dotter Ethele, som Nibroski 125x125också var seminariets dittills yngsta jiddischlärare. Eliezer Niborski är själv en jiddischforskare och lärare i jiddisch.

Årets seminarium gästas återigen av jiddischisten, Michael Wexförfattaren och föreläsaren Michael Wex som skrivit den uppskattade boken "Born To Kvetch". Nu är han aktuell med "Rhapsody in Shmaltz", om de maträtter som de jiddishtalande judarna judarna från central- och östereuropa tog med sig över Atlanten till Nordamerika, rätternas historia och den Karsten Troyke Jiddisch Far alleeventuella påverkan de haft fram till idag. Dessutom återkommer den populäre och sprudlande entusiastiske berlinbaserade jiddischtrubaduren Karsten Troyke. 

Vi åtekommer med mer information.