Sommarseminariet får bra betyg

gruppbild sommarseminarietJiddischförbundets sommarseminarium får överlag bra betyg. Det framgår av den webbenkät som besvarades av 47 seminariedeltagare, vilket är litet mindre än hälften än seminariets samtliga deltagare om man räknar bort föreläsare och artister. Över femtio procent uppgav i enkäten att de hade fått ett mycket bra helhetsintryck av sommarens jiddischseminarium. 

Nästan 28 procent svarade att de hade ett fått ett utmärkt helhetsintryck av seminariehelgen. Litet mindre än hälften (46,8 %) tyckte att programmet generellt var mycket bra och 17 procent tyckte det var utmärkt. En majoritet av deltagarna har varit på sex eller fler seminarier (51,1 %).

Nästan tre av fyra svarade att de tyckte att flertalet av föreläsningarna var utmärkta eller mycket bra. Språknivån på jiddisch bland de som besvarade enkäten var hyggligt god. Nästan 45 procent valde självbeskrivningen ”Förstår mycket och talar en del”, medan nästan 28 procent klickade för ”Förstår mycket, talar bra”.

Av de som gick på föreläsningarna på jiddisch uppgav cirka 68 procent att de kunde följa med språknivån mycket väl (40,4 %) eller väl (27,7 %). Workshoparna värderades högt. Nästan 47 procent av deltagarna gav workshoparna betyget ”Mycket bra” och 19,1 procent ”Utmärkt”.

När deltagarna skulle välja olika omdömen om innehållet fick ”Den totala upplevelsen” flest röster (70 %), följt av ”Umgänget med andra jiddischintresserade” (63,8 %) och ”Blandningen av föreläsningar och umgänge” (61,7 %) samt ”Den jiddischspråkiga miljön” (61,7 %).

Samtliga enkätdeltagare skulle rekommendera seminariet till fler personer. Av det som deltagarna skulle önska mer av på framtida seminarier, så fick ”Andra kulturverksamheter, film etcetera” flest röster (53,2 %), följt av ”Fördjupning i jiddisch” (34 %) och ”Sång och musik” (25,5 %).

Fredrik S.
Foto: Barbro Posner