Ny läromedelportal på Jiddischförbundets webbplats

familjen jiddisch2Läromedlet Familjen Jiddisch är fortsättningen på Skolverkets läromedel i jiddisch där du började träffa familjen i Tema 1 och Tema 2. Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Läraren kan välja att använda de delar av läromedlet som hen anser passa eleverna. Det går också bra, att med hjälp av Familjen Jiddisch, lära sig språket på egen hand. Mer om portalen här!