Nytt läromedel i jiddisch

familjen jiddisch2Nu ligger ett nytt läromedel ”Familjen Jiddisch” på Jiddischförbundets webbplats. Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9 men det passar också utmärkt för dig som vill lära dig jiddisch själv eller undervisa i språket för nybörjare.  Läs mer här! 

Jiddischförbundets och de lokala föreningarnas arbete syftar till att stärka jiddisch i Sverige på olika sätt. Det är därför viktigt att det ska finnas så mycket stöd som möjligt för alla som vill lära sig jiddisch. Framför allt vill vi satsa på att öka intresset för jiddisch hos den unga generationen. Det är glädjande att ungdomar erbjuds jiddisch, som elevens val, i 7:e till 9:e klass på Vasa Real i Stockholm och att allt fler barn vill läsa jiddisch som modersmål.

Jiddischsällskapet i Stockholm fick för två år sedan ekonomisk möjlighet att genomföra ett läromedelsprojekt genom ett bidrag från Institutet för språk- och folkminnen. På uppdrag av Jiddischsällskapet har Paula Grossman producerat en fortsättning på ett webbaserat interaktivt läromedel som sedan 2017 ligger på Skolverkets hemsida. 

Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för årskurserna 4-6 och 7-9 och består av sex olika teman. I varje tema finns videofilmer, grammatik, övningar, litteratur och historiska kopplingar till materialet. Vi är glada att ett komplett läromedel nu finns tillgängligt på vår hemsida. Tema 1 och 2 finns än så länge på Skolverkets hemsida, med länkar i det nya läromedlet. Dessa delar kommer under år 2021 att integreras i läromedelsplattformen här.

Läromedlet kan naturligtvis användas i undervisningen i grundskolan och eftersom det är webbaserat är det tillgängligt överallt i Sverige. Det går också utmärkt att lära sig jiddisch på egen hand med dess hjälp. Läromedlet är åtkomligt på alla typer av digitala enheter.

Vi hoppas att alla som vill börja lära sig jiddisch, nu tar chansen!

Tryck här för att komma direkt till läromedelplattformen Familjen Jiddisch.