Jiddischkurser vårterminen 2021

Lernen yiddish in Shvedn 2021 300PVi har gjort en liten översyn av tillgången till undervisning i jiddisch och jiddischkultur i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund under vårterminen 2021.
Det är inte en komplett översyn. Känner du till fler möjligheter till undervisning i jiddisch och jiddischkultur, så är du välkommen att e-posta jiddischwebben(at)gmail.com.

Stockholm:
Jiddischsällskapet i Stockholm har tre studiegrupper i jiddisch. För närvarande körs allt på nätet. Varje grupp har cirka 10-15 medlemmar och de träffas cirka var tredje eller var fjärde vecka. En av grupperna är en nybörjargrupp som hållit på i ett år.

Dessutom har Jiddischsällskapet ett samarbete med Paideia folkhögskola som ordnar två kurser under vårterminen 2021 (se nedan). Observera att sista anmälningsdag 29 december 2020:

PaulaGrossman jiddischsem15 IBeskBeskJiddisch fortsättningskurs för nybörjare termin 2  Lärare: Paula Grossman (bild t h)
Fortsättningskurs på nätet i jiddisch – konversation  Konversationsledare: Paula Grossman, Leif Freilich och Ben Auerbach)
Jiddischsällskapet i Stockholm har via medel från ISOF tagit fram ett digitalt läromedel i jiddisch som vi skrivit om här.  

Modersmålsundervisning:
Mikaela Rhodin jiddischpedagogEleverna på Hillelskolan i Stockholm kan läsa jiddisch som modersmål med Mikaela Rohdin (t h), som är legitimerad modersmålslärare med behörighet i jiddisch. Mikaela håller också i jiddischundervisningen på Vasa Reals högstadium, där jiddisch ingår i elevens val. Hon är också jiddischlärare för hela Stockholmsområdet. För närvarande är hon i princip fulltecknad som lärare.

  
Göteborg:
staffanBöös foto annebellegyllenspetz
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg bedriver jiddischläsning en gång i veckan, där deltagarna läser jiddischtexter i transkriberad form under ledning av Staffan Böös (t h). Man planerar också en nybörjarkurs i jiddisch. Varje månad brukar föreningen visa en film med jiddischtema. Man planerar också ett Kafé Cholem vid två tillfällen under våren.
Föreningen samarbetar även med Judiska salongen vid Göteborgs litteraturhus. Årets första program, den 19 januari, har titeln Samtal med Håkan Blomqvist om hans bok Socialism på jiddisch. Det bjuds också på jiddischsång vid det tillfället. Dessutom planerar föreningen också uppföljningsaktiviteter till föredraget, bland annat en visning av den israeliska filmen Bundaim, samt en ministudiecirkel om Bund. Föreningen hade också tänkt premiärvisa Vera Berzaks pjäs om Anna Margolins liv och diktning Alla vindar är stilla under våren 2021. Det blir dock sannolikt uppskjutet på grund av pandemiläget.

Modersmålsundervisning i Göteborg:
Staffan Böös har tidigare anlitats som modersmålslärare i jiddisch. Just nu har han inte några elever.


Malmö:
Niklas Olniansky 2017Judiska Kulturföreningen har under förra året haft undervisning på jiddisch med Niklas Olniansky (t h), som kört en mix mellan språk- och grammatikundervisning samt leyenkraiz (läsecirkel), där gruppen bland annat läst Harry Potter på jiddisch. I skrivande stund vet inte Niklas hur det kommer att bli under vårterminen 2021. Antingen så kör han vidare med undervisning digitalt, eller också så väntar han tills pandemiläget blir sådant att det går att återigen köra undervisning live.
Niklas tycker själv att det gått bra med digital undervisning, men han konstaterar att många kursdeltagare fallit bort. När undervisningen började var det cirka 25 deltagare, ibland över 30. Senast i höstas var det ett snitt på 10-15 deltagare.
- För en del är detta både en kurs och lika mycket en social sammankomst. Kör man det via dator så tappar man det sociala, konstaterar Niklas.

Lund:
Lunds universitet erbjuder ett antal kurser i vår. Större delen av undervisningen måste ske online/digitalt under första hälften av vårterminen fram till och med 23 mars, 2021. Nytt besked om formen för undervisning för perioden 24 mars till 6 juni 2021 kommer i mitten på februari.

Modersmålsundervisning i Malmö-Lund: 
SalomonSchulmanSalomon Schulman anlitas idag som modersmålslärare i jiddisch i Malmö-Lund. Salomon är, utöver en massa annat, pensionerad universitetsadjunkt i jiddisch vid Lunds universitet.


Fakta om modersmålsundervisning:

När det gäller undervisning i jiddisch som minoritetsspråk, så finns inga krav på att det måste finnas ett visst antal elever som vill ha undervisningen. Det räcker med att en enda elev efterfrågar jiddisch som modersmål.  Dessutom finns heller inget krav på att språket ska talas i elevens hem. Det räcker med att finns en anknytning till jiddisch. Finns det en efterfrågan så ska skolan eller huvudmannen söka tag på en lämplig lärare. Men om de inte får tag på någon så blir det så klart ingen undervisning heller
FS