Premiär för YIVO Yiddishclub

Yiddisch ClubNu, vilst redn a bisele yiddish? (Nu, vill du tala jiddisch) Ett nytt evenemang för jiddischentusiaster över hela världen. YIVO Yiddish club är en informell sammankomst varje månad för att fira mameloshn (modermålet). Sessionerna, med Shane Baker som värd, kommer att äga rum på engelska men kommer att vara rikligt pepprade med jiddisch. Varje månad får Shane Baker sällskap av en annan gäst som diskuterar sitt arbete och ett relaterat jiddischkulturtema. Sessionerna kommer att hållas som interaktiva Zoom-möten där deltagarna kan se och höra varandra. Varje session kommer att innehålla gott om tid för publikfrågor och gruppdiskussioner. Deltagarna behöver inte känna till någon jiddisch för att delta även om det är starkt rekommenderat att känna till språket. 

Första sessionen med Michael Wex - om judisk humor och Purim kommer att äga rum söndagen den 28 februari kl 2:00 PM (ET) (kl. 20:00 svensk tid)

Deltagandet är gratis men du måste registrera dig. För intresserade: gå in på YIVO:s webbplats. Där hittar du allt om kommande sessioner.