Digitalt läromedel i jiddisch för nybörjare

Familjen Jiddisch 300PNu har du tillgång till en rejält utökad och omarbetad version av det digitala läromedlet Familjen Jiddisch. Den nya versionen innefattar sammanlagt 1,5 årskurs självstudier i jiddisch för nybörjare, baserat på ett studietillfälle i veckan.

Famijen jiddisch (se vänsterspalten) är fritt att använda för undervisning i grundskolan och för alla som är intresserade av att lära sig jiddisch på egen hand. Tanken är att man ska lära sig vardagsuttryck och fraser på jiddisch. Dessutom förmedlar läromedlet grundläggande läsfärdighet och grammatik.

Paula Grossman 2 164P- När man genomgått kursen ska man kunna föra ett enkelt samtal om vardagliga saker, säger Paula Grossman (t h) som omarbetat och utökat materialet.  
I läromedlet bekantar man sig med en jiddischtalande familj i Sverige via olika videofilmer, därav namnet. Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk, för årskurserna 4-6 och 7-9 och består av sex olika teman. I varje tema finns förutom videofilmer, grammatik, övningar, litteratur och historiska kopplingar till materialet. Läromedlet är avsett för självstudier utan någon lärarledning. Varje övning innehåller instruktioner och ett facit.

Det är inte minst tack vare Paula Grossman som vi nu har tillgång till denna kompletta skatt av interaktiva jiddischstudier. Paula, som också arbetar som SFI-lärare, har lång erfarenhet av utbildningsfrågor och läromedel. Hon har tidigare skrivit en läsebok med övningar i jiddisch som heter Laichter lernen leienen, Lära läsa jiddisch lätt.

Paula var samordnare i den arbetsgrupp som fick i uppdrag av regeringen att ta fram kursplan och läromedel för jiddisch för grundskolan. Skolverket ville själv producera läromedlet, som byggde på arbetsgruppens underlag och det producerades två avsnitt som lades ut på Skolverkets webbsida 2017. Det fattades dock delar i läromedlet

Paula, som har erfarenhet av att producera interaktiva läreomedel, tänkte att hon kunde kunna komplettera läromedlet så att det blev komplett. För två år sedan fick Jiddischsällskapet i Stockholm möjlighet att söka pengar hos Institutet för språk- och folkminnen för ett läromedelsprojekt. Efter en dialog med Skolverket släppte de rättigheterna till läromedlet till jiddischsällskapet, som gav Paula uppdraget att komplettera och omarbeta materialet som nu består av sex delar.

Vad är unikt med detta läromedel?
- Framför allt att det är exklusivt framtaget för en svensk publik och anpassat till det svenska språket. Jiddisch är faktiskt väldigt likt svenskan och mycket i grammatiken fungerar lika, säger Paula.

Paula har anpassat materialet också så att det ska passa barnbarn och barnbarnsbarn till jiddischtalare:
- Materialet knyter an till vår egen familj och historia. Det här är svenska judars språkliga och kulturella bakgrund, våra familjers historia. Men framför allt är avsikten att det ska vara lustfullt och roligt att lära sig jiddisch.

Familjen Jiddisch