Ett gripande vittnesmål på jiddisch

Elie Isser med sin dåvarande fru Reizel LeahStockholmaren Ben Auerbach står och läser högt på jiddisch ur "Azoi hob ich ibergelebt der milchome" en berättelse som hans sedan länge bortgångne far Elie Isser nedtecknade om sina upplevelser under kriget. Ben berättar en gripande och spännande historia som hans far förmodligen nedtecknade för över 75 år sedan. Bilden intill är från före kriget och är på Elie Isser och hans dåvarande hustru Reizel Lea.

Ben har berättat sin fars berättelse tidigare. Vid det senaste tillfället i november 2020 videofilmas det och Bens dotter Daniella läser den svenska översättningen. Nyligen uppmärksammades videon och den intressanta berättelsen i en artikel av Rukhl Schechter, chefredaktör för den amerikanska jiddischtidningen Forward.

Elie Isser Auerbach från Lipno i Polen förlorade sin fru Reizel Lea, dottern Miriam och sonen Nechemia i Treblinka. Själv lyckades han fly tillsammans med en annan jude och antog falsk identitet som en polsk bonde och skogsarbetare. Trots att han saknade identitetspapper lyckades han komma med en transport med polska skogsarbetare till Kemi i Norra Finland 1944. Hans identitet spräcktes då hans polska kolleger hörde honom skrika på jiddisch i sömnen och ville ange honom för tyskarna. En vänlig finsk förman hjälpte honom att fly till över gränsen till Haparanda och säkerheten i Sverige.

BenAuerbach jiddischseminarietElie Isser Auerbach bildade en ny familj och 1948 föddes Ben (t h).
- Min far skrev förmodligen ned sina upplevelser någon gång 1945 i ett häfte. Men häftet öppnades aldrig efter det. Jag såg det när det städades hemma frågade vad det var för bok och jag minns att min mamma svarade: ”dos iz dain tates bich”, det är din fars bok. 

Ben har läst sin fars berättelse tre gånger för en publik.
- Jag läser inte allt som han skrev.  Det finns saker av privat natur som jag tyckte var ointressanta. Däremot har jag inte förändrat något. I några delar av berättelsen har jag förenklat jiddischen. Min far använde till exempel uttryck som var väldigt talmudiska och svåra att förstå.
Ben har tagit hjälp av både Israel Ram och Chaim Greisman (chabad-rabbin i Stockholm) i det arbetet. Bens pappa Elies Isser Auerbach gick bort 72 år gammal 1978.

Ben läser högt ur sin fars berättelse

Artikeln i jiddisch-delen av Forward