Ett gripande vittnesmål på jiddisch

Stockholmaren Ben Auerbach står och läser högt på jiddisch ur "Azoi hob ich ibergelebt der milchome" en berättelse som hans sedan länge bortgångne far Elie Isser nedtecknade om sina upplevelser under kriget. Ben berättar en gripande och spännande historia som hans far

Läs mer...

Digitalt läromedel i jiddisch för nybörjare

Nu har du tillgång till en rejält utökad och omarbetad version av det digitala läromedlet Familjen Jiddisch. Den nya versionen innefattar sammanlagt 1,5 årskurs självstudier i jiddisch för nybörjare, baserat på ett studietillfälle i veckan.

Famijen jiddisch (se vänsterspalten) är fritt att använda

Läs mer...

Premiär för YIVO Yiddishclub

Nu, vilst redn a bisele yiddish? (Nu, vill du tala jiddisch) Ett nytt evenemang för jiddischentusiaster över hela världen. YIVO Yiddish club är en informell sammankomst varje månad för att fira mameloshn(modermålet). Sessionerna, med Shane Baker som värd, kommer att äga rum

Läs mer...