Barnboksutställning även på jiddisch

Svenska Barnboksakademin har tagit fram en utställning med rubriken ”En hyllning till barnboken” med goda argument för läsning och fina illustrationer av några av Sveriges mest framstående illustratörer. Utställningen har hittills funnits tillgänglig på åtta olika språk. Nu har den även översatts till

Läs mer...

Sukkannabis - YidLife Crisis egen take på Sikkes!

Den montrealbaserade Duon Leizer och Chaimie i YidLife Crisis verkar inte backa för några ämnen när de kommenterar och bråkar om det judiska. Nu är det passande dags för Sikkes, di yiddishe Thanksgiving. Sukkot är ju en glad helg som passar att vara lite farblondszet (vilse) på. Enligt Leizer passar det med hjälp av "vissa substanser". Glöm nu inte att shokeln di lulev (Skaka lulaven). 

Medlemsenkät ger sommarseminariet  högt betyg överlag

Jiddischförbundets sommarseminarium den 10-12 augusti får överlag ett gott betyg av deltagarna. I den webbaserade deltagarenkät som skickades ut efter seminariet angav nästan 90 procent (88,4%) att de hade fått ett ”utmärkt” eller ”mycket bra” helhetsintryck av seminariet. Förra året hade 69,2

Läs mer...