Distansutbildning och jiddischseminarierJiddischutbildningen vid Lund Universitet lever och frodas. Jan Schwartz, universitetslektor i jiddisch, vill slå ett slag för distansutbildningen och berättar om planerna på seminarier och samarbeten i Öresundsregionen.

Jiddischprogrammet vid Lunds Universitet har nu startat sin tredje hösttermin med två distanskurser i

Läs mer...

Okunskap om lagskyddet för jiddisch och jiddischkulturOkunskapen är stor om hur lagen som skyddar de nationella minoritetsspråken ska tillämpas. Därför pågår en informationssatsning ute bland svenska kommuner om hur minoritetslagen ska tillämpas.

Som ett led i detta arbete deltog jag i en konferens i Malmö i september arrangerad

Läs mer...

Jiddisch-standup med brunch

Sällskapet för Jiddisch och Jiddischkultur har glädjen att  bjuda in till stand-up-framträdande på jiddisch med Henryk Rajfer, skådespelare vid Warszawas jiddischteater. 
I de musikaliska inslagen ledsagas han av sin medföljande pianist. Föreställningen äger rum söndagen den 10 november 12.00 i sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3. För mer information och anmälan klicka här.