Jiddisch-standup med brunch

Sällskapet för Jiddisch och Jiddischkultur har glädjen att  bjuda in till stand-up-framträdande på jiddisch med Henryk Rajfer, skådespelare vid Warszawas jiddischteater. 
I de musikaliska inslagen ledsagas han av sin medföljande pianist. Föreställningen äger rum söndagen den 10 november 12.00 i sessionssalen, Wahrendorffsgatan 3. För mer information och anmälan klicka här.

De gräver fram jiddischsånger

Chatzkele, Chatzkele, shpil mir a Kazatkele…’Chob gehat a fidele….Die Mashke (Whisky), vissa av de vackra sångerna, die liederlech, på The Strauss/Warschauer Duos senaste CD, är livliga bröllopssånger, andra är
eftertänksamma, chassidiska nigunim, och precis som livet själv växlar en del av melodierna

Läs mer...