Jiddischundervisning väcker varma känslor

En gång i veckan erbjuder Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö sina medlemmar undervisning i Mameloshn, modersmålet, som jiddisch ofta kallas. Undervisningen är en högtidsstund och en varm återanknytning till det språk som de flesta hörde eller rent av talade i sin barndom.

Läs mer...

Lyssna på Jiddisch far alle

Sveriges radios programserie Jiddisch far alle fortsätter att bjuda på intressanta och spännande inslag om jiddisch och jiddischkultur, signerat programledaren och producenten Thomas Lunderquist. Det senaste avsnittet är handlar om jiddischpoeten Anna Margolin. Svenska Beila Engelhardt Titelman som översatt hennes verk, intervjuas om

Läs mer...

Jiddischseminariet fick överlag bra betyg

Jiddischförbundets sommarseminarium i augusti höll en god nivå, enligt den online-enkät som skickades ut till seminariedeltagarna tidigare i höstas. I enkäten, som besvarades av över 50 procent av deltagarna, angav 70 procent att de hade ett ”utmärkt” eller ”mycket bra” helhetsintryck av

Läs mer...

Lider mitt glider på nätet

Sveriges Jiddischförbund presenterar ett program för att sprida sprida jiddisch och intresset för jiddisch till de yngsta barnen. Programmet som heter Lider mit glider betyder ”Sånger med armar och ben” har nu fått en egen webbsida med musikvideor, sångtexter och förklaringar som alla kan använda sig

Läs mer...