Jiddischseminariet fick överlag bra betyg

Jiddischförbundets sommarseminarium i augusti höll en god nivå, enligt den online-enkät som skickades ut till seminariedeltagarna tidigare i höstas. I enkäten, som besvarades av över 50 procent av deltagarna, angav 70 procent att de hade ett ”utmärkt” eller ”mycket bra” helhetsintryck av

Läs mer...

Lider mitt glider på nätet

Sveriges Jiddischförbund presenterar ett program för att sprida sprida jiddisch och intresset för jiddisch till de yngsta barnen. Programmet som heter Lider mit glider betyder ”Sånger med armar och ben” har nu fått en egen webbsida med musikvideor, sångtexter och förklaringar som alla kan använda sig

Läs mer...

Läs jiddisch på Paideia folkhögskola

Våren 2018 erbjuder Paideia folkhögskola i Stockholm en kurs i jiddisch med Jean Hessel som lärare. Kursen riktar sig till dig som antingen vill påbörja dina studier i jiddisch eller dig som vill fördjupa och hålla igång dina kunskaper. Anmälan till kursen

Läs mer...

TV-sändningar från Jiddischseminariet

Nu kan du se titta på föreläsningar du missade eller gillade vid årets jiddischseminarium i augusti. UR Samtiden har spelar in och lagt upp nedanstående föreläsningar på sin webbsajt. Alla föreläsningar är på jiddisch, men med svenska undertexter:

Vem var Mina Bern: Skådespelaren Shane

Läs mer...