Nybörjarkurs i jiddisch i Stockholm

Nu startar folkhögskolan Paideia i samarbete med jiddischsällskapet i Stockholm en  jiddischkurs för nybörjare i Stockholm. Kursen, som inte kräver några som helst förkunskaper, börjar den 22 mars och kommer att erbjuda 8 kurstillfällen till den 17 maj. Lärare är Mikaela Rohdin

Läs mer...

Viktig enkät bland jiddischtalande

Kulturdepartementet har nyligen tillsatt en utredning om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Sveriges Jiddischförbund är representerat i utredningens referensgrupp av Susanne Sznajderman-Rytz. Utredningen har just sammanställt en enkät som vi ber er alla att snarast besvara. Det är väsentligt att utredningen får

Läs mer...

Motl kantors son i SR

Jiddisch far alles senaste avsnitt i Sveriges Radio handlar om Sholem Aleichems berättelse om Motl kantorns son, "den judiska Emil i Lönneberga". Den här gången intervjuar Thomas Lunderquist jiddischprofessorn Jan Schwartz om Motl, härligt interfolierat med Klezmofobias och Channe Nissbaums tolkning av "Di grine Kuzine"

Seminariet får bra betyg i enkät

Bortåt 80 procent av deltagarna i årets sommarseminarium som svarade på en utvärderingsenkät hade antingen ett mycket bra eller utmärkt helhetsintryck av seminariehelgen. Webbenkäten hade över 50 procent svarsfrekvens. Tack för alla svar.
Sex av tio svarade att föreläsningarna var mycket bra eller

Läs mer...