Rytmiserade barnsånger på jiddisch

Jiddischförbundet har startat projektet Lider Mit glider  (fritt översatt till sånger med lemmar) som ska leda till en sajt som bjuder på rytmiserade barnsånger från olika perioder. En del gamla och en del relativt nya. Bakom projektet står pedagogen och jiddischaktivisten Paula

Läs mer...

Dags att ladda för årets jiddischseminarium

Boka redan nu in helgen den 11-13 augusti. Då äger jiddischförbundets årliga stora jiddischseminarium rum i Stockholmstrakten. Vi utlovar ett varierat, intressant program både på jiddisch och engelska. Nytt för i år är en ordentlig satsning på språkutveckling både för nybörjare och mer avancerade i gruppen Mir redn nor jiddisch. Som vanligt, utrymme för många skratt och mycket "shmues".

Der Nayer Dor ska locka en ny generation till jiddisch

Der Nayer Dor, fritt översatt till Den nya generationen, är en ny medlemsförening i Jddischförbundet, som försöker samla yngre personer med ett intresse för jiddisch.
”Vi vill fånga upp unga människor som är intresserade av både språket och kulturen. Vi vill guida

Läs mer...

Nybörjarkurs i jiddisch i Stockholm

Nu startar folkhögskolan Paideia i samarbete med jiddischsällskapet i Stockholm en  jiddischkurs för nybörjare i Stockholm. Kursen, som inte kräver några som helst förkunskaper, börjar den 22 mars och kommer att erbjuda 8 kurstillfällen till den 17 maj. Lärare är Mikaela Rohdin

Läs mer...