Kalender

"Det låter bättre på jiddisch" - seminarium i Stockholm
Söndag, 4. Mars 2018, 11:00 - 17:30

Ojf jiddisch klingt es besser - seminarium
Jiddischsällskapet i Stockholm tillsammans med Judisk Kultur i Sverige arrangerar en helg med sång, musik och seminarium den 3 och 4 mars 2018. Seminariet genomförs under söndagen med ett spännande och innehållsrikt program med föredrag om jiddisch poesi, teater, film och media. Shura Lipovsky och Karsten Troyke med musiker kommer att framföra fler sånger på jiddisch. Programmet visar att den jiddischkultur och det språk som blomstrade före förintelsen, och som kunde ha utplånats, överlevt och faktiskt börjar få en renässans. Föredrag och avslutande samtal hålls på engelska. 

För mer information och köp av biljetter tryck på Pdf - filen nedan. 

Inbjudan_till_en_helg_fylld_med_Jiddisch.pdf

Plats Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Dag 2