Kalender

Jiddisch språkcafé
Söndag, 2. Februari 2020, 15:30 - 17:00

Alla medlemmar och blivande medlemmar i Jiddischsällskapet i Stockholm är välkomna till vårt nystartade jiddisch språkcafé.

Vi kommer att träffas för trevlig samvaro  "mit a jiddische wort". 

Man behöver inte kunna läsa jidisch men man måste kunna tala någorlunda. 

Var vänlig och bekräfta att du kommer senast den 27 januari på mail. Ta med 50 kr/person (för fikat) eller swischa på plats. 

Bruchim Habaim

Plats Meddelas vid obligatorisk föranmälan