Kalender

Ett Drömspel av August Strindberg på jiddisch
Söndag, 8. Maj 2022, 18:00

Stockholms Jiddische Teateramator’n spelar Ett Drömspel av August Strindberg. A Troimshpil spelades redan i början av 1900-talet på jiddisch.
För mer information och intresseanmälan för biljetter: gå till https://teateramatoren.se/

Föreställningen är maximalt 2 timmar lång.