Föreningen Jiddischkultur i Göteborg

logo Föreningen jiddischkultur i GöteborgFöreningen Jiddischkultur i Göteborg hette tidigare Föreningen Judisk Kultur.

Föreningen som är ansluten till Sveriges Jiddischförbund, har som syfte att stärka och bevara jiddisch dels genom undervisning och dels genom att erbjuda kulturarrangemang av olika slag där jiddisch är det bärande språket. Sedan år 2000 är jiddisch ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och åtnjuter därför stöd från samhället i olika former.

Föreningen har en styrelse som väljs på ett år i taget.

Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr per år och sättes in på föreningens bankgiro 198-0135.

Ansök om medlemskap!