Medlemsenkät ger sommarseminariet  högt betyg överlag

Jiddischförbundets sommarseminarium den 10-12 augusti får överlag ett gott betyg av deltagarna. I den webbaserade deltagarenkät som skickades ut efter seminariet angav nästan 90 procent (88,4%) att de hade fått ett ”utmärkt” eller ”mycket bra” helhetsintryck av seminariet. Förra året hade 69,2

Läs mer...

 Bengt Mosesson ny samordnare på jiddischförbundet

Bengt Mosesson är jiddischförbundets nye samordnare. Bengt, som kommer att jobba i snitt en dag i veckan för förbundet, ska avlasta ordförande Jacob Kaluski och förbundsstyrelsen med olika administrativa uppgifter, såsom remisshantering, administrativt arbete, koordinering med lokalföreningarna samt att delta på olika

Läs mer...