Sommarseminariet får bra betyg

Jiddischförbundets sommarseminarium får överlag bra betyg. Det framgår av den webbenkät som besvarades av 47 seminariedeltagare, vilket är litet mindre än hälften än seminariets samtliga deltagare om man räknar bort föreläsare och artister. Över femtio procent uppgav i enkäten att de hade

Läs mer...

Välbesökt jiddischseminarium bjöd på artistisk bredd

Det märktes att deltagarna hade laddat för jiddischförbundets sommarseminarium den 16-18 augusti på Skogshem & Wijk på Lidingö. Folk var uppspelta och glada när de anlände på fredagen för en helg i jiddischens tecken. Det kändes som att träffa familjemedlemmar när en

Läs mer...