Kalender

Jon Hashoa i Malmö
Söndag, 12. April 2015, 17:00

Söndagen den 12 april 2015 kl. 17:00 högtidlighåller vi minnet av upproret i Warszawa Getto för 72 år sedan med tal, musik och ljuständning.
Vi välkomnar särskilt barn och barnbarn till överlevande. Låt oss tillsammans minnas och hedra offren.
Väl Mött
Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö

Plats Judiska Församlingen, Kamrergatan 11, Malmö.