Moment behöver din hjälp

Der Yiddisher Moment söker läsarnas ekonomiska stöd att kunna jidddischermomentge ut nästa nummer av tidningen. Moment är digital jiddischtidning som vill slå vakt om en "autentisk jiddisch", sådan som skrevs och pratades före andra världskriget i Österuropa.
Tdningen är en arvtagare till den ursprungliga Der Moment, en av de mest framgångsrika och viktigaste dagstidningarna på jiddisch som utgavs i Warszawa under åren 1911 till 1939. Tidningen var icke-politisk, men dess ledande krönikör, Hillel Zeitlin, drev en prosionistisk och anti-assimilationstisk linje.
Utgivarna av den digitala versionen kallar tidningen för obunden och altveltlech (gamla världen-nostalgisk). Tidningen uppges ha tusentals läsare såväl bland chassider och religiösa ledare som bland icke-judar. Inte minst bland jiddischlärare och jiddischstudenter, men även bland icke-judar som levde i gamla judiska shteitlech. De sistnämnda torde dock vara på utdöende. De senaste numret har en hel special om jiddischkulturen i Sovjetunionen, framför allt under Stalinåren. 
Läs mer här:  http://www.yiddishmoment.com/

FS