Skatt av talböcker på jiddisch

yiddishbookcenterI Forverts från den 19 augusti i år kan man under rubriken Yidish iber der velt finna en artikel om talböcker (רעדנדיקע ביכער), redendiker bikherpå jiddisch. Det är mer än 300 inspelningar från Yidisher folksbibliotek in Montreal, som gjordes under 1980- och 90-talet. Dessa inspelningar är nu tillgängliga på webbsidan Yiddish Book Center och innehåller över 2 000 timmars lyssning till verkliga skatter från jiddischlitteraturen. Sökning kan göras både med latinska och hebreiska bokstäver. Man kan lyssna direkt eller ladda ner filerna.
Observera att även andra, mindre kända författares verk från 1970- och 80-talet är tillgängliga här. Inläsningen av berättelser, dikter och romaner har gjorts av volontärer och även professionella sådana som skådespelerskan Dora Waserman och författarinnan Chava Rosenfarb.

Staffan Böös