Visste du att…

jiddischalfabetSvenska kommuner har en skyldighet att anordna undervisning i något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani eller jiddisch?  Detta gäller även om eleven inte talar språket i hemmet eller om elevgruppen är mindre än fem elever. Samma rättighet gäller också internationellt adopterade barn. Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne, det innebär att önskemål från eleven eller elevens föräldrars sida måste identifieras.