Jiddischrepresentanter i Ung Minoritet

Logga UngMinoritetMöt Sveriges Jiddischförbunds två nya representanter i Ung Minoritet: Niklas Olniansky och Mikaela Rohdin. Ung Minoritet är en samarbetsplattform för de fem nationella minoriteternas ungdomsförbund. Tanken är att man ska arbeta tillsammans för att stärka barn och ungas rättigheter i de nationella minoriteterna! 

NiklasOlniansky nyNiklas Olniansky
Ålder: 31
Sysselsättning: Gymnasielärare och egenföretagare
Bor: i Lund
Jiddischkunskaper? Ganska goda i såväl tal som skrift.  
Var har du lärt dig jiddisch? Universitetet, läsecirklar och självstudier.

Varför jiddisch? 
Halkade in på universitetet på ett bananskal, men intresset och glöden för språket väcktes snabbt och utvecklades till en önskan om att kunna preservera och revitalisera, och därmed kunna föra vidare en viktig bit kultur och identitetsmarkör till mitt (och mina kommande) barn.

Vad tror du att du kan driva i Ung Minoritet?
 
Jag tror jag har mycket att erbjuda vad gäller revitaliseringsarbete och tillvägagångssätt för att väcka intresset för jiddisch bland barnfamiljer och unga. Jag vill driva en tydligare satsning för att etablera modersmålsundervisning i jiddisch som ett naturligt val för svenskjudiska barnfamiljer.

MikaelaRohdinMikaela Rohdin
Ålder: 31 år 
Sysselsättning: Doktorand i matematikdidaktik vid Linköpings universitet
Bor: För närvarande i Stockholm

Var har du lärt dig jiddisch?

Började lära mig jiddisch på egen hand i tolv-/trettonårsåldern, först med hjälp av en flerspråkig ordbok som vi hade hemma, och sedan med Sheva Zuckers lärobok som pappa hjälpte mig att köpa från USA (det var lite krångligt 1997...). Av min tysklärare på högstadiet, Cecilia Bruce, fick jag låna ett material från UR om jiddisch, som verkade ha varit ett breddningsmaterial för tyskundervisning.
Under tiden jag studerade matematik och filosofi i Oxford ordnade Joseph Sherman vid Oriental Institute där en kortare introduktionskurs i jiddisch som jag gick på, och sedan passade jag på när Lunds universitet började ge distanskurser i jiddisch. Hittills har jag läst motsvarande två terminer på heltid via Lund. Jag har också deltagit på Jiddischförbundets sommarseminarier när jag har haft möjlighet.

Hur mycket jiddisch kan du?
Eftersom jag har lärt mig jiddisch genom kurser och inte genom att befinna mig i en jiddischtalande miljö så har jag å ena sidan ganska bra koll på grammatik och kan läsa och skriva ungefär lika bra som jag kan tala och förstå andra som talar, men å andra sidan har jag inte så stort ordförråd och inte så stor vana att prata.

Vad vill du driva i Ung Minoritet? 
De nationella minoriteterna har kommit olika långt vad gäller revitalisering och möjligheter för barn och unga att lära sig språket, samtidigt som de förstås också har olika möjligheter och problem att förhålla sig till. Därför tror jag att det är ett intressant forum för att hitta sätt att väcka intresse för jiddisch bland barn och unga och sätt att erbjuda reella möjligheter att lära sig jiddisch, även för de barn och unga som inte bor i någon av de större städerna.

Ung Minoritets hemsida