Årets jiddischseminarium får högt betyg

Jiddisch sem_2014_shabbatljusDe 62 personer som svarade på deltagarenkäten om årets jiddischseminarium var överlag väldigt nöjda. Både föreläsningarna, den traditionella inramningen med shabbat-firande och den sociala samvaron i en jiddischspråkig miljö prisades av respondenterna. ”…Alltså den totala upplevelsen”, för att citera ett av svaren. Många veteraner från tidigare seminarier menade att årets föreläsare var bland de bästa hittills och föreslog de borde bjudas in igen till nästa års seminarium.

”Jag är överväldigad över det fina programmet och den fantastiska logistiken, goda maten och en helt Jiddisch sem_2014_SamkvämMendyfantastiskt god stämning trots så mycket människor”, skrev en person. Många av de som besvarade enkäten var tacksamma för att programgruppen gjort ett bra arbete.
På frågan om hur man skulle få med fler yngre deltagare svarade en del att medföljande barn borde kunna delta utan avgift. Man ville också ha ännu mer betoning av jiddisch i sång, musik och teater.

Ett populärt förslag var att kontakta de unga som deltagit i seminariet och uppmuntra dem att dela sin upplevelse med andra vänner via Facebook. Bilder och videodokumentation och intervjuer där man intygar hur bra vistelsen varit, kunde vara ett sätt att få ut Jiddisch sem_2014_Olnianskyinformation. 
Här är ett par tips och idéer från enkätsvaren för kommande seminarium:
”En panel av personer som talar olika dialekter av jiddisch, från Vilna, från Lodz och från Israel och USA exempelvis, pratar i ett samtal på scen….För att få fram olikheter och likheter med dialekterna.” ”...Jiddischpoesi om möjligt!”.