Paula lär ut jiddisch med hela kroppen

PaulaGrossman Limmud14_besk"Jich heys Perets un er heyst Jankel...”. Till tonerna av Humle och Dumle får den erfarna språkläraren Paula Grossman workshopdeltagarna på Limmud i Stockholm att sjunga fram enkla jiddischfraser. En grupp nybörjare har fått jiddischundervisning med en metod som kanske kan upplevas som litet annorlunda. Men för den erfarna språkläraren Paula Grossman är det vardagsmat att använda sång, ja till och med hela kroppen, för språkinlärning.
”Man lär sig helt enkelt bättre om man använder alla sinnen”, säger Paula Grossman som till vardags är lärare i svenska som andraspråk och är lärarutbildare.
Hon har själv utvecklat en egen metod för uttalsinlärning, den så kallade Prosodia-metoden, som bygger på en god prosodi, det vill säga att rytmen och melodin är avgörande för ett förståeligt tal.
”Jag använder faktiskt en kombination av olika inlärningsmetoder, där rörelse, sång och drillövningar ingår. PaulaGrossman Limmud14II
Men lär sig snabbast när man har roligt.”, säger Paula.
Vad tycker deltagarna då?
”Det var både kul och lärorikt, med sång och kroppsspråk för att till exempel gestalta vokaler och ord”, säger Rose-Marie Klebe Svensson från Malmö.
”Strålande metod, det var både interaktivt och roligt”, säger Moa från Stockholm.

Fredrik Sieradzki
Foto: Fredrik S.