Amerikanska studerar jiddischens status i Sverige

DoreenEl-RoeiyIDen 24-åriga amerikansk-judiska statsvetaren Doreen El-Roeiy har bosatt sig i Malmö för att studera effekten av att jiddisch blivit minoritetsspråk i Sverige.
”I USA finns en diskussion om man ska ha en egen version av den europeiska stadgan om skydd av minoritetsspråk. Jag hoppas att resultatet av mitt forskningsarbete kan bidra till den amerikanska debatten och beslutprocessen kring detta”, säger Doreen El-Roeiy när vi träffas på ett trendigt kafé i Malmö.

Varför valde du att komma till Sverige för att forska om jiddisch som minoritetsspråk? 
”Jag tog min masterexamen i statsvetenskap vid London School of Economics och skulle söka ett Fullbright forskningsstipendium. Det är lättare att få stipendiet om man hittar ett ämne som är starkt politiskt och kontroversiellt”, säger Doreen.
Sverige och jiddisch var tillräckligt politiskt och kontroversiellt, bland annat för att antisemitismen i Sverige – inte minst i Malmö - blivit känd världen över.
”Det var min pojkvän, själv är dansk jude, som tipsade mig om situationen i Sverige genom artiklarna om Malmö för ett par år sedan. Därför tyckte jag att det var extra intressant att se vilka fördelar det finns med jiddisch-språket status som minoritetsspråk, inte minst för de judiska församlingarna i Sverige”, berättar Doreen.  

Vad har du själv för relation till jiddisch? 
”Ingen direkt. Jag är uppväxt i Philadelphia i ett sefardiskt hem. Mina föräldrar kommer från Israel, pappa var född i Marocko. Min mormor kommer visserligen från Tjeckoslovakien och satt i Theresienstadt under förintelsen, men hon talar inte jiddisch.”
Men fascinationen för jiddisch började egentligen med att Doreen och en annan jämnårig tjej var de enda judiska eleverna i en protestantisk privatskola.
”Vi hängde ihop i vått och torrt och genom henne och hennes familj blev jag bekant med europeisk judendom och jiddischkultur. Jag kommer själv inte från en särskilt religiös familj”. 
Doreens forskning ska förhoppningsvis mynna ut i en längre artikel i någon eller några etablerade amerikansk-judiska tidskrifter till nästa sommar.
”Min målgrupp är framför allt de judisk-amerikanska ledarna och politikerna”.

Vad har du hunnit med hittills?
”Jag har bland annat genomfört 15 intervjuer med medlemmar i de judiska församlingarna i Sverige. En intressant observation var att ingen av de intervjuade ville jämföra värdet av att ha jiddisch som minoritetsspråk i förhållande till en fortsatt satsning på utbildning om förintelsen i Sverige. Samtliga såg det som två helt olika viktiga saker som inte går att jämföra. Här är nog amerikanska judar mer uppdelade i sina åsikter”.
Doreen stortrivs för övrigt i Malmö och kan mycket väl tänka sig att bo kvar i Sverige om tillfället bjuds. 

Fredrik Sieradzki
Foto: Fredrik S

fotnot: namnet El-Roeiy, betyder ”herren är min herde” på hebreiska