Ministermöte om jiddisch

Jiddischförbundets möte med Alice Bah KuhnkeTisdagen den 16 december var jag del av en grupp representanter från Jiddischförbundet, Judiska Centralrådet och Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) som träffade kulturminister Alice Bah Kuhnke för ett samråd. Det var ett möte som kändes både angeläget och fruktbart. Vi träffade Alice Bah Kuhnke med representanter från de departement som är berörda av minoritetslagstiftningen och involverade i dessa frågor. 

Punkter från dagordningen som behandlades på mötet: 

  • Samrådsförfarandet måste ge mer konkreta resultat och synbart medinflytande.
  • Modersmål för de nationella minoriteterna bör i undervisningen bytas ut och benämnas kulturarvsspråk.
  • Det finns ingen lärarutbildning för jiddisch eller judiska ämnen till skillnad från övriga minoriteter.
  • Det finns idag inget specifikt uppdrag för jiddisch och den judiska minoriteten inom Public Service, till skillnad från övriga minoriteter
  • Lagstiftningen i minoritetsfrågor och otydlig och icke-repressiv. 
  • Det finns en stor informations- och kunskapsbrist i dessa frågor. 
  • Bidragsgivande med kort framförhållning ger sämre förutsättningar för planering och kontinuitet.
  • Det finns en strukturell särbehandling av den judiska minoriteten med mindre engagemang, lägre bidrag och mindre stöd.

Judiska Centralrådet och JUS fokuserade på säkerhet och identitet. Strukturell antisemitism och rasism drabbar den judiska minoriteten från tre håll och har blivit mer synlig.
Tillsammans gav vi respons på hur jiddisch och den judiska minoriteten funnit att det som övriga minoriteter uppnått i form av bidrag och stöttning inte i samma grad erbjudits den judiska minoriteten. Regeringens tystnad när hat och hot drabbar den judiska befolkningen legitimerar förövarna. 


Från Jiddischförbundet deltog Jacob Kaluski, Niklas Olniansky och jag. Från Judiska Centralrådet deltog Gideon Beil (Helsingborg) och Sofia Lunderquist (Malmö) och från JUS, Petra Kahn Nord.

Naturligtvis sas en hel del ytterligare, men jag hoppas att detta sammandrag ger en kort inblick i mötet, som upplevdes meningsfullt. Vem som sitter i regeringsställning vid nästa samråd är förstås osäkert.

Susanne Sznajderman-Rytz

Foto: Fr v. Niklas Olniansky, Susanne Sznajderman-Rytz, Alice Bah Kuhnke och Jacob Kaluski.