Jan Schwarz om jiddisch i Sverige

Jan Schwarz, universitetslektor i jiddisch i Lund, berättar här i en nyinspelad intervju för Wexler Oral History om hur jiddisch blev ett etablerat minoritetsspråk i Sverige efter andra världskriget. Detta, tack vare de bortåt 30 000 överlevare som kom hit 1945 och åren därefter. Många dog i sviterna av sina umbäranden, andra reste vidare till framförallt USA, Kanada och den nybildade staten Israel. Men många stannade. Han lyfter fram just Borås, som under en epok blev en svensk shteitel med jiddischtalande judar.   

FS