Jiddischkultur och humor i Sveriges Radio

På självaste Nittel Nacht, julafton, sändes den första delen i ett kort-kort nytt radioprogram i P1: Jiddisch far alle. I programmet möter Thomas Lunderquist människor som sysslar med jiddisch på olika sätt. Programmen är delvis på jiddisch, delvis på svenska. Här möter vi Louisa Lyne, jiddischsångerska i Malmö. Nästa avsnitt sänds torsdag 1 januari kl. 08.45 samt 6 januari 22.50, och är ett möte med den amerikanska jiddischprofessorn Miriam Isaacs, som  tillbringat hösten som gästprofessor i Lund. 
De följande avsnitten sänds under vecka 8 till 11 på onsdagar kl. 13.30 och 20.55, samt natten mot torsdag kl. 00.55 och söndag kl. 13.25.

 

Som en del av ett radioprogram med Helene Alm om humor på annandagen sändes en intressant diskussion om judisk/jiddisch-humor med den svensk-judiske komikern Ronn Ellfors-Lipsker och Jiddischförbundets ordförande Susanne Sznajderman-Rytz. Inslaget om judisk humor kommer drygt 20 minuter in i sändningen.