Jiddischens själ

Yiddish SoulDokumentärfilmen Yiddish Soul är en resa in i ett återupplivande av jiddischmusiken i Europa. Följ bland annat med de passionerade jiddischartisterna Karsten Troyke, Shura Lipovsky, gruppen KlezRoym, Chava Alberstein och Myriam Fuks på uppträdanden och workshops runt om i olika europeiska städer.