Blågul jiddischvårdare med diger lista

Jean Hessel ny komprSveriges första jiddischspråkvårdare, Jean Hessel, har blivit varm i kläderna och håller på att beta av en växande att-göra-lista.
En prioriterad aktivitet är att lägga upp en stavningsguide på Institutet för språk och folkminnens webbplats för de som vill skriva jiddisch med latinska bokstäver. Om allt går väl så ska stavningsguiden finnas på plats i maj.
”Det ska finnas 3-4 olika stavningsalternativ, så att man ska kunna känna igen sin heimishe jiddisch”, säger Jean.
Han har förvisso bara en halvtidstjänst som språkvårdare i Jiddisch, och hans tjänst är inte utformad i detalj. Men en sak är säker: Jean nöjer sig inte med att bara granska jiddischöversättningar av myndighetsinformation.
”Jag vill vara det stöd som de jiddischtalande i Sverige efterfrågar, inte bara arbeta mot myndigheter. Allt för att jiddisch ska överleva i Sverige”, säger den passionerade jiddischisten Jean.
Hans priolista bygger på vad han hört hittills att folk efterfrågat. Men Jean kommer även att besöka Jiddischförbundets olika lokalföreningar för att genomföra intervjuer och lyssna på de behov och önskemål som kan finnas bland de som är aktiva.
”Jag vill involvera alla, även de som kom från Polen på slutet av 60-talet och de judar som kom hit från det forna Sovjetunionen på 80- och 90-talet.

Portfölj med föreläsningar
Ibland kan stödet som Jean ger vara av det mer direkta slaget:
”Nyligen vill en man ha en text skriven på jiddisch så att han kunde läsa upp den på en Bar Mitsvah. Han var väldigt nöjd med att jag kunde hjälpa honom.”
Ett annat praktiskt behov som Jean vill fixa är en manual för att skriva jiddisch med ojsies, hebreiska bokstäver, som är jiddischens skriftspråk.
Han vill också lägga upp all information om tillgänglig undervisning om och på jiddisch i Sverige på institutets hemsida.
”Vi behöver komma i kontakt med alla de som erbjuder diskussionsgrupper, cirklar med mera som har en koppling till jiddisch.”
Jean håller också på att ta fram vad han kallar för en portfölj med föreläsningar om olika jiddischteman: alltifrån språkutveckling och grammatik till jiddischhistoria.
”Det ska gå att kontakta mig för att få en föreläsning som jag förberett”.
Han vill kunna ha ett kontaktnät med duktiga och jiddischkunniga människor som kan ge föreläsningar eller användas som översättare.

Länsstyrelse på jiddisch
”Det räcker inte bara med de människor som jag är bekant med idag”, säger han.
Ibland kan det vara så att kommuner och landsting, där det bor inga eller ett fåtal judar, vänder sig till honom och undrar vad de kan göra på jiddisch.
”Även om det inte bor judar i ett län så är jiddisch fortfarande ett minoritetsspråk. Då är det viktigt att få fram en föreläsare. Om inget annat så motverkar det vanföreställningar och antisemitism”, säger han.
Även om jiddisch är ett personligt språk som användes i den intima sfären i hemmet, så måste det också finnas officiella termer på jiddisch.
”Jag vill ta fram material med officiella termer på jiddisch. Vad heter till exempel länsstyrelsen på jiddisch?”
I förlängningen vill han att det inrättas en möjlighet att få auktoriserade tolkar på jiddisch.

Låna jiddischfilm på bibliotek
Jean ser också ett behov att utveckla material som är riktat mot barn och som kan kunna vara tillgängligt på våra bibliotek.
”En rolig idé är att berätta vad djur heter och hur de låter på jiddisch: exempelvis: hunden säger vov-vov och tuppen säger kuckeliku – A hint macht hav-hav, un der hon macht kukureku.”
En annan idé är att berätta vad olika familjenamn betyder.
”Ofta hänger ett efternamn ihop med ett yrke.”
Jean vill också bidra till att göra det möjligt att låna filmer och böcker på jiddisch tillgängliga för utlåning på våra folkbibliotek. Dessutom vill han samla in affischer, brev, filmer, inspelningar och annan dokumentation av jiddisch och jiddischkultur.
”Det finns säker en hel del material på jiddisch som bara ligger någonstans och inte är tillgängligt. Jiddisch ska här behandlas på samma sätt som vi behandlar svenska. Jag kan till exempel tänka mig att vi tar fram ett dialektarkiv på jiddisch”.
Hans tanke är att göra inspelningar tillgängliga, där personer som talar olika dialekter av jiddisch, läser jiddischtexter.
Alla idéer och förslag kanske inte kan genomföras så snart som man skulle önska. Dessutom har Jean bara en halvtidstjänst. Men han är vid gott hopp. Det finns nämligen ingen tid att spilla.

Fredrik Sieradzki
För e-postkontakt med Jean Hessel: hessel.jean(at)gmail.com