Dokumentation av jiddisch i Göteborg

Intervju beskStaffan Böös och Fanny Kordon, aktiva i Föreningen Jiddischkultur i Göteborg har börjat intervjua överlevande och andra med jiddisch som modersmål. Tanken är att dokumentera talad jiddisch som den låter från olika delar av Östeuropa. Göteborg domineras av överlevande födda i eller i närheten av staden Lodz i Polen. Men här finns dock även några andra dialekter, bland annat från Sighet i Transylvanien. Det viktigaste med projektet är att dokumentera språket för framtida forskare. En spin-off effekt av dessa intervjuer kan komma att bli ett filmatiserat röstcollage. Detta är ännu enbart i planeringstadiet.

Tom Shulevitz