Meänkeli-dikter på jiddisch

Bengt PohjanenStaffan Böös har tillsammans med Jean Hessel översatt ett antal dikter till jiddisch skrivna av Bengt Pohjanen på Meänkieli. Bengt Pohjanen är en i minoritetssammanhang ganska känd figur. Bengt är både etablerad författare och diktare, tillika rysk-ortodox präst som länge verkat för ett erkännande av Meänkieli (tidigare benämnt Tornedalsfinska) som ett nationellt minoritetsspråk.
Bengt skriver korta dagsverser i en haiku-liknande form, ofta med naturlyriska drag.
Tanken är att hans dikter ska översättas till alla de nationella minoritetsspråken. Ambitionen är att diktprojektet ska sjösättas vid ett event i Överkalix i september i år. Vi kan dock redan ge ett smakprov på Staffans och Jeans översättning här nedan. Dikten har översatts till svenska av Bengt Pohjanen.

FS

ur Flyende dikter

אַנטלױפֿנדיקע לידער
Antloyfndike lider

Korpen
den blyga siaren
en flygande metafor
skriv inte
någonting
mot mig

(B. Pohjanen, 19.9.2013)דער שעמעװדיקער זעער
אַ פֿליִענדיקער מעטאַפֿאָר
שרײַב ניט
גאָרניט
קעגן מיר

 

 

Der voron
der shemevdiker zeer
a fliendiker metafor
shrayb nit
gornit
kegn mir