Jan Schwarz om jiddischkultur efter kriget

Survivorsandexiles bokomslagI den splitternya boken ”Survivors and Exiles” beskriver Jan Schwarz, lektor i jiddisch vid Lunds Universitet, den livaktiga jiddischkulturen under decennierna efter Förintelsen. Det var 2,5 årtionden med en flitig bok-, tidnings- och scenproduktion och en flitig insamlingsverksamhet av arkiv- och historiskt material.
Schwarz skildrar övergången från den gamla världen till det nya genom stora jiddischförfattares verk. Dels välkända namn som Isaac Bashevis Singer, Avrom Sutzkever, Yankev Glatshteyn, och Chaim Grade, dels mindre välkända namn som Leib Rochman, Aaron Zeitlin och Chava Rosenfarb.
jan schwarzSchwarz beskriver dessa författares verk skapade vid olika tidpunkter och platser, från krigsperioden och framåt och diskuterar en rikedom av exempel och illustrationer.
Boken är, enligt förlagets presentation, ett viktigt bidrag för de som är intresserade i studier av jiddisch, Förintelsen och modern judisk kultur.
Vi hoppas återkomma snart med en intervju med Jan Schwarz om boken.
FS

“Survivors and Exiles” av Jan Schwarz, engelska, 2015, Wayne State University Press.
ISBN: 9780814339053.