Om Kulturföreningen 1945 i Malmö

Föreningen fick formellt sitt nuvarande namn den 6 augusti 1991. Under åren 1946-1991 var benämningen ”Föreningen 1945-års Räddade Judar”. Verksamheten bestod av kulturella, sociala och religiösa program samt regelbundet återkommande aktiviteter, såsom studiecirklar etc. Målgruppen var ursprungligen överlevande från Förintelsen. Tyngdpunkten avseende

Läs mer...