Tayere fraynt!

susannesznajderman rytz litenA sheynem dank, ett stort tack till alla som kom och delade årets helg i Jiddischland!
Mit groys fargenign oyf der jidischer gas in Jiddischland! Så kan man beskriva de händelserika dagarna i början av augusti, som redan blivit en tradition för många. I år var det första besöket för fler än tidigare och alla fann glädje i det! Vi såg hur längtan efter jiddisch och jiddischkayt kom till uttryck i både tal och sång, men mest lyste längtan efter att få ses och dela

helgen med likasinnade. Alla kära återseenden, fraynt fun di kinderyorn un mishpokhe, höll oss uppe sent om kvällarna. Vi fick umgås och lära mer, det som på jiddisch kan sammanfattas med an emesdike mekhaye!

Oyb ikh bin nit far zikh aleyn
den ver vet zayn far mir?
Un oyb ikh bin nor far zikh aleyn
den vos bin ikh?
Un oyb nit yetst, ven?
Tzuzamen trogen mir unsere yerushe! Tillsammans bär vi vårt arv!
A git un zis yor,

Susanne Sznajderman-Rytz