Motl kantors son i SR

Jiddisch far alles senaste avsnitt i Sveriges Radio handlar om Sholem Aleichems berättelse om Motl kantorns son, "den judiska Emil i Lönneberga". Den här gången intervjuar Thomas Lunderquist jiddischprofessorn Jan Schwartz om Motl, härligt interfolierat med Klezmofobias och Channe Nissbaums tolkning av "Di grine Kuzine"

Seminariet får bra betyg i enkät

Bortåt 80 procent av deltagarna i årets sommarseminarium som svarade på en utvärderingsenkät hade antingen ett mycket bra eller utmärkt helhetsintryck av seminariehelgen. Webbenkäten hade över 50 procent svarsfrekvens. Tack för alla svar.
Sex av tio svarade att föreläsningarna var mycket bra eller

Läs mer...

Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk såsom bland annat Jiddisch. Syftet är att ta fram skarpa förslag som ska ge en bättre och mer fungerande minoritetspolitik. Den särskilde utredaren

Läs mer...

Karsten Troyke om sin kärlek till jiddischsång

Här intervjuas Karsten Troyke av radiojournalisten och producenten Thomas Lunderquist i samband med jiddischförbundets seminarium den 5-7 augusti. Karsten talar om sin bakgrund och om att han föredrar att sjunga cabaret-sånger på jiddisch som är tidlösa och berör dagens människor. Intervjun ingår i serien Jiddisch far alle, Jiddisch för alla, i Sveriges Radio, som sänds i P1.