Jiddischsällskapet i Stockholm

Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur (Stockholm) bildades av  överlevande jiddischtalare. Formellt grundades föreningen 1976, samtidigt med Världsrådet för jiddisch, men verkade som ett litterärt sällskap långt tidigare.

De jiddischtalande, merparten överlevande, behövde ett eget forum för socialt och kulturellt umgänge. Under 50-70-talet anordnade man  sammankomster, litterära salonger, kulturaftnar med inbjudna jiddisch-artister från Israel och andra länder m m. I sällskapet startade också en amatörteatergrupp, som blev mycket populär. 

Kontakta oss!

Ansök om medlemskap här!