Vill du bli medlem?

Så blir du medlem
Du blir medlem Sveriges Jiddischförbund genom att gå med i någon av våra medlemsförening. Det går inte att bli medlem direkt i Sveriges Jiddischförbund, utan ditt medlemskap är knutet till en medlemsförening.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften varierar från förening till förening.

Våra medlemsförening

Du kan ansöka om att bli medlem i någon av våra föreningar genom att klicka på länken Ansök om medlemskap som finns under varje förening.

Skriv in namn, telefonnummer, adress samt födelseår i meddelanderutan, samt välj den förening du vill tillhöra. 
Så fort vi fått in din medlemsansökan så blir du kontaktad via e-post med mer information och uppgifter för att inbetalning av medlemsavgiften.