Tack för ett utvecklande 2017!

2017 rusar mot sitt slut och vi kan se bakom oss ett roligt jiddischår. Vårt välbesökta jiddischseminarium i augusti var en succé och fick överlag bra betyg av besökarna i den enkät som vi skickade ut efter seminariet. Tack till alla som

Läs mer...

Tayere chaveyrim,

Det nya året är redan i full gång och verksamheten i Sveriges Jiddischförbund likaså. Redan i slutet av december fick vi en glädjande tillökning till förbundet i form av en ny medlemsförening; Der Nayer Dor - föreningen för revitaliseringe av jiddisch i Sverige. Der Nayer Dor - Den nya generationen - har sitt säte i Lund och medlemmar på ett flertal platser. Föreningen har kommit igång med sin verksamhet och sedan några veckor är Niklas Olniansky föreningens representant i förbundsstyrelsen. Vi hälsar Der Nayer Dor varmt välkomna till förbundet!

Läs mer...

Vi vill ha din åsikt!

En dryg månad återstår av året och det börjar bli dags att både blicka tillbaks och att planera inför nästa år. Än en gång kan vi se tillbaka på ett lyckat jiddischseminarium efter sommaren. Detta seminarium innehöll något extra tack vare att barnen från Hillelskolan kom med. Seminariet spann således över hela fyra generationer.
Vi har nu haft en lång rad av lyckade och omtyckta seminarier. Frågan är då om vi ska trampa vidare i samma fotspår eller stöpa om till någon ny form av stor aktivitet för Sveriges Jiddischförbund under andra former.

Läs mer...

Vad händer i Jiddischförbundet?

Den frågan har vi i styrelsen fått till och från de senaste veckorna. Frågan är befogad. Susanne Sznajderman-Rytz, meddelade styrelsen i januari att hon valt att avgå som ordförande. Susanne har genom åren lagt ned ett stort och viktigt arbete för att hålla igång förbundets verksamhet tillsammans med styrelsen. Vi i styrelsen är mycket tacksam för hennes stora insatser och oförtröttliga arbete.

Framför allt så förblir vi tacksamma till Susanne för hennes insatser med att påvisa att språket jiddisch uppfyller kriterierna för att vara ett nationellt minoritetsspråk i Sverige vilket kulminerade i att judar och jiddisch inkluderades i lagen från 2009 om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Läs mer...

Tayere fraynt!

A sheynem dank, ett stort tack till alla som kom och delade årets helg i Jiddischland!
Mit groys fargenign oyf der jidischer gas in Jiddischland! Så kan man beskriva de händelserika dagarna i början av augusti, som redan blivit en tradition för många. I år var det första besöket för fler än tidigare och alla fann glädje i det! Vi såg hur längtan efter jiddisch och jiddischkayt kom till uttryck i både tal och sång, men mest lyste längtan efter att få ses och dela

Läs mer...