Positivt om jiddisch i Public Service

Jag har nyligen i denna spalt berättat om den negativa särbehandlingen av jiddisch i Public Service sammanhang som går tillbaks till ett beslut från 2012. Nu håller något på positiv att hända i detta ärende. Det nyligen publicerade slutbetänkandet från den nya

Läs mer...

Jiddisch i public service

”Alla djur är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra.” Det citatet från Djurfarmen av George Orwell kommer osökt fram när man ser hur jiddisch behandlas i public service-sammanhang.  Ansträngningarna för att revitalisera jiddisch har äntligen börjat bära frukt. Vi ser hur det under senare år har startats ett antal aktiva studiecirklar och en bred programverksamhet i de olika lokala jiddischföreningarna.

Läs mer...

Tack för ett utvecklande 2017!

2017 rusar mot sitt slut och vi kan se bakom oss ett roligt jiddischår. Vårt välbesökta jiddischseminarium i augusti var en succé och fick överlag bra betyg av besökarna i den enkät som vi skickade ut efter seminariet. Tack till alla som

Läs mer...

Tayere chaveyrim,

Det nya året är redan i full gång och verksamheten i Sveriges Jiddischförbund likaså. Redan i slutet av december fick vi en glädjande tillökning till förbundet i form av en ny medlemsförening; Der Nayer Dor - föreningen för revitaliseringe av jiddisch i Sverige. Der Nayer Dor - Den nya generationen - har sitt säte i Lund och medlemmar på ett flertal platser. Föreningen har kommit igång med sin verksamhet och sedan några veckor är Niklas Olniansky föreningens representant i förbundsstyrelsen. Vi hälsar Der Nayer Dor varmt välkomna till förbundet!

Läs mer...

Vi vill ha din åsikt!

En dryg månad återstår av året och det börjar bli dags att både blicka tillbaks och att planera inför nästa år. Än en gång kan vi se tillbaka på ett lyckat jiddischseminarium efter sommaren. Detta seminarium innehöll något extra tack vare att barnen från Hillelskolan kom med. Seminariet spann således över hela fyra generationer.
Vi har nu haft en lång rad av lyckade och omtyckta seminarier. Frågan är då om vi ska trampa vidare i samma fotspår eller stöpa om till någon ny form av stor aktivitet för Sveriges Jiddischförbund under andra former.

Läs mer...