Tayere fraynt fun jiddisch un jiddischkayt!

susanne ordförandeordDet välbekanta utrycket yasher koach… passar alldeles utmärkt efter sommarens höjdpunkt i Jiddischland. Årets seminarium kommer vi att minnas med en varm känsla av jiddischkayt och samhörighet.
Uttrycket, yasher koach, som traditionellt används när någon har bidragit till gudstjänsten eller på annat vis bidragit till ett gott och stärkande resultat, passar väl in här. Så till alla som förberett, deltagit och gjort vårt arbete möjligt vill jag varmt säga… yasher koach! I dessa tider av ponim-bukh, ja, facebook heter ju så på jiddisch, är det lika med gilla och tummen upp! 
I den judiska kalendern närmar vi oss nu nyåret och de följande helgdagarna, intensiva dagar med traditioner och samlande av släkt av vänner. Det finns alla chanser att schmusa på jiddisch och önska någon nära och kär ett gott nytt år! A git jontef, a git yor, a git in gesint yor, a gebenscht yor.  
Den kunnige ser nu att jag håller mig till den inte alltid mest prestigefulla jiddischen med polsk härkomst! Det hoppas jag att vi kan vara toleranta med. I Sverige finns det plats för både piter-jiddisch och puter-jiddisch. Uttalet av smör på jiddisch är den skillnad som avgör om en talare anses tillhöra den ena eller andra dialekten.
Det är ju så att vi med två varieteter (dialekter) av jiddisch har stort samförstånd, det är lika gott att tala poylish och litvish jiddisch! Att skriva och stava är något annat!
Abi men zeyt zikh un ret jiddisch! Ots a gitn jontef un a gesint yor,
SusanneSznajderman-Rytz
Titta gärna på Abi men zeyt zikh


http://www.youtube.com/watch?v=liSVl37io_w