Sholem aleychem tayere mishpokhe!

Tayere jiddisch-fraynt!  Vi närmar oss sommar i Jiddischland och ser fram mot ledighet, värme och umgänge med nära och kära, eller som det heter hos oss… mit di gantze mishpokhe! Tänk då på det jiddisch-filosofiska förhållningssättet… ”altz mit a mos”, allt har sitt mått! Jag är förförd av alla dessa talesätt och ordspråk! De sysselsätter ofta min fantasi! Häromkvällen hade min svärfar tanis (klagomål) över något han hade fått. Då påminde jag honom på jiddisch… az a geshenkt ferd kikt men nischt in di zeyn arayn (Skåda inte en given häst i munnen)!

Dessa vackra och ofta ålderdomliga uttryck signalerar värderingar utifrån en förförståelse hos avsändare och mottagare, som kan vara osynlig för den oinvigde. Som kuriosa minns jag hur författaren Isaak B. Singer till mig på jiddisch anförtrodde "… att naturligtvis skriver jag för hela världen, men mina texter är i första hand förståeliga och ämnade för de hederliga polska judarna, som är hjältarna i mina verk". Med dessa ord uttryckte han det språkliga hägn som en upplevd kulturgemenskap utgör och som också är den specifika miljö där språket kan få sin ultimata giltighet. Men… var de icke-polska judarna ohederliga? Vem vet eller veyer vayst?

Vi ses på jiddisch-seminariet hoppas jag, och då får vi schmusa vidare!
Hot a gitn zimer,
Susanne