Kalender

Visning på jiddisch av Nationalmuséet i Stockholm
Torsdag, 13. Februari 2020, 18:00 - 20:00

Välkommen till en spännande visning av Nationalmuseum på jiddisch och svenska med Tomas Woodski och Maja Witt.

Visningen varar drygt en timme och ger dels en allmän orientering i den fantastiska byggnaden och dess historia, dels en ingång till samlingarna ur ett judiskt perspektiv. 

Antalet deltagare är begränsat. Vid stort intresse kommer vi om möjligt att anordna ytterligare en visning. 

Anmälan på mejl senast den 6 februari 2020 till jiddisch.se/gmail.com. Kostnad 140:- kronor/person som betalas in efter utskick av bekräftelse. 

 

Plats Nationalmuseum Stockholm