Lunds universitet söker jiddischkunnig projektkoordinator

logo Lunds universitetSpråk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet söker en projektkoordinator som ska hjälpa till att utveckla kurser i ämnesdidaktisk fortbildning för modersmålslärare i jiddisch på grundskole- och gymnasienivå. Arbetsuppgifterna med kursutveckling ska även innefatta förberedande, marknadsundersökande åtgärder, där projektkoordinatorn undersöker efterfrågan och den potentiella målgruppen för de kurser som ska utformas.

Tjänsten är en visstidsanställning på 100 % under perioden 1 juni 2021 – 31 december 2021.
Jan Schwarz- Den här tjänsten är ett viktigt steg för att kunna ge kurser för lärare  i grundskolan och gymnasiet som vill undervisa i jiddisch som kultur. Språk och litteraturcentrum har också ett stort intresse av att få regeringsuppdraget att upprätta en lärarutbildning i jiddisch, säger Jan Schwarz, lektor i jiddisch vid Lunds universitet (t h). 

Projektkoordinatorn måste ha en god förståelse av jiddisch, samtidigt som hen ska ha en god insikt hur grundskole- och gymnasieundervisning fungerar. För den som är intresserad, är det bråttom att söka. I skrivande stund är platsen inte tillsatt. 
Här är platsannonsen.