Kalender

Världar som möts - samtal på jiddisch
Måndag, 21. December 2020, 14:00

Susanne Sznajderman-Rytz möter Franciska "Mimmi" Levy. Susanne är född och uppvuxen i Borås med föräldrar som kom till Sverige efter kriget. Mimmi kom som ensamkommande barn. Samtalet är fyllt med humor, värme och allvar, och handlar om uppväxt och drömmar. Arrangör: UR.

Plats Kunskapskanalen
Föreläsningarna och samtalen lägga upp först på UR Play: https://urplay.se/bladdra/forelasningar.